Ma is élnek köztünk táltosok és sámánok akik őrzik az ősi titkokat. Az ősmagyarok vallásának alapja a sámánizmus volt. A kereszténység felvétele után királyaink halálra üldözték a sámánokat, és mindent elkövettek, hogy ősi hitvilágunk tárgyi emlékei és hagyományai nyomtalanul eltűnjenek. A “pogány” hit Szent István óta, minden üldöztetés dacára ma is él és öröklődik az idők végezetéig. A csodák hátterében mindig fellelhető Isten, vagy olyan személy, akinek ereiben csörgedez még néhány csepp a Tanítók véréből. Ilyen személyek voltak szkíta, pártus, hun, avar, magyar fejedelmeink, királyaink és az ő táltos papjaik. Számukra magától értetődő volt az Ég fiának lenni, mert királyságuk, tudásuk az égből szállt alá, mint ahogy ezt sumér ékiratos táblák is tanúsítják. A táltos lelki, testi gyógyító, radiesztéta, botanikus, diplomata, jogtudós, művész és nem utolsó sorban a magyar történelem tudója. Táltosai csak a szkíták­nak, pártusoknak, hunoknak, avaroknak, magyaroknak voltak és vannak. A táltos isteni ajándékként fogadja el küldetését, megtiszteltetés számára, örömmel végzi. A táltos ép, egészséges, erős lelkű és testű ember, szuggesztív, méltóságteljes, tiszteletet, bizalmat ébresztő, hangja zengő, ruházata régen fehér volt, ma a kornak megfelelő, de mindenképpen tiszta, rendezett. A sámán a táltosoknál magasabb spirituális síkon mozog, amely állapot eléréséhez adományokkal rendelkezik. A sámán szó jelentése “az ember,aki tud”. A sámán szót mai értelmében arra az egyénre értik, aki megváltozott tudatállapotában, révülésében is ura tud marad önmagának. Az irányított tudatállapotban gyakorlottakat, az eksztázis mesterét tekinthetjük sámánnak. A sámán feladata, szerepe igen sokrétű.. gyógyít, jósol, jövendöl, a közösség összetartója, szellemi vezére. A nemzetségi hagyományok, imák, legendák, énekek őrzője, áldozati rítusok irányítója. A sámándobok szerepe és tudattalanra hatása. A sámáni kultúrákban a dob az egyik legfontosabb kelléke volt a szellemvilágokba való utazásnak, emiatt sok helyütt a sámán lovának is nevezték. A ritmikus dobszó hipnotikus ritmusa 3-4 Hz segítette a sámánt annak a tudatállapotnak a kialakulásában, amely a gyógyításhoz, jósláshoz elengedhetetlen volt. Mai tudományos hipotézisek szerint a különféle tudatmódosító szerek, a ritmus és a szertartásos előkészületek hatására egy olyan transzállapot alakult ki a sámánokban, amely a paranormális képességeiket is felerősítette telepátia, megérzés. A táltosok révülésük alkalmával megküzdenek egymással. Általában állatalakban csapnak össze. Sok helyen úgy vélték, viharos időjárás esetén a táltosok viaskodnak egymással. A küzdelemben a jó és a rossz táltost a dualisztikus mítoszokban szokásos szimbólumokkal jelölték. Szintén e mítoszokból származik, hogy a jó táltos csak külső segítséggel győzhet. A jó és a rossz örök küzdelméhez és a táltos lovakhoz kapcsolódó hiedelmek fennmaradtak a Szent László legendában is, abban a történetben, amelyben László herceg a leányrabló kun vitézzel párbajozik és csak a leány segítségével tud győzni. E küzdelmet templomi freskókon és kódexek miniatúráin is ábrázolták. Az egyik freskón az előtérben a két vitéz küzd egymással, a háttérben pedig táltos lovaik viaskodnak…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *