A jelen időszakban az életünk alapjainak átalakítása és újjárendezése zajlik. Belső világunk mélységei tárulnak fel, hogy lehetővé váljon átformálni és átlényegíteni lényünk azon részeit, amelyek bensőnkből láthatatlanul irányítják az életünket. Tudatosítva tudattalan működéseinket szembenézhetünk azon részeinkkel, amelyek a valóságunkat teremtik és az életünket formálják. A tudatra ébredés eme folyamatában lehetővé válik, hogy tudatosan elengedhessük a berögzült mintáinkat, átformálhassuk hitrendszereinket és átlényegíthessük gondolati sémáinkat. Begyógyulhatnak a mély lelki sebeink és felszabadulhatunk a múlt érzelmi drámáitól. A feladatunk az, hogy azzá váljunk, akik valójában vagyunk, és olyan valóságot teremtsünk, amely összhangban van a magasabb rendű céljainkkal. A nyár folyamán miközben a Nap eléri a csillagos égbolt legmagasabb pontját, és a Tejút fénye átragyogja az életutunkat jelképező nappályát, a felsőbb világok fényerejéhez és az isteni önvalónk fényminőségeihez férhetünk hozzá. Tudatosan dolgozhatunk azon, hogy a fény ere jével átlényegíthessük a belső árnyékminőségeinket, lehorgonyozhassuk az isteni valónk tiszta aspektusait és tudatosabb teremtőkké váljunk. A tudatos teremtés ott kezdődik, amikor tisztában vagyunk saját magunkkal, értékeinkkel és képességeikkel. A belső világunk számtalan kincset rejt, de ahhoz, hogy hozzá tudjunk férni, a mélyére kell ásnunk, fel kell szabadítanunk és ki kell emelnünk a tudatos tudatba igaz valónk tiszta gyémántjait. A lélek palotája, egy olyan hely ahol találkozhatsz saját magaddal, a valódi éned szeretetteljes, bölcs és erős jelenlétével. Eme szent térben kapcsolatba léphetsz a lelkeddel, az isteni valóddal és a Forrás kiapadhatatlan energiájával. Ráébredhetsz a benned rejlő isteni potenciál hár mas erejére, amely által hozzáférhetővé válik a benned rejlő végtelen szeretet, a lelked bölcsessége és a fényerőd hatalma. Három belső archetípus él bennünk, amelyek szorosan kapcsolatban állnak a szívünkben rejlő hármas lánggal….  A Belső Gyermek a bennünk lévő önzetlen, feltétel nélkül szerető, játékos és tiszta énünk. A rózsaszín sugár fénye élteti és a szeretetteljes energiák által tud kiteljesedni….  A Belső Mester, a bölcs énünk, aki birtokában van mindazon tudásnak, amelyet számtalan élet során a tapasztalat által szerzett meg. Az arany sugár szellemi világossága hatja át, és az arany középút i smerője…. A Belső Harcos, a bennünk rejlő isteni erő birtokosa, aki meg tud küzdeni az igazságért, aki ki tud állni önmagáért és meg tudja védeni a saját határait. A Kék sugár fénye táplálja az isteni erő hatalmával és a teremtő forrásunk erejével kapcsol össze. E három részes előadás és meditációs médiumi közvetítés sorozat által a lélek palotájának szakrális fénytereiben fogunk dolgozni. Oldani fogunk egy-egy archetípushoz tartozó lelki fájdalmakat, belső blokkokat és múltbéli traumák lenyomatait. Felszabadítjuk, gyógyítjuk és felemeljük ezen részeinket, hogy általuk hozzáférhetővé váljanak a bennünk rejlő tiszta isteni potenciálok, képességek, adottságok és erők…

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *